top of page
Menü

Rapporteringssystemet

Nem kommunikation med "SpeakUp"

 

Bæredygtig økonomisk styring danner grundlaget for fremtidsperspektivet for miljøet, samfundet og erhvervslivet og også for hver enkelt medarbejder eller forretningspartner i Rolko Kohlgrüber GmbH og vores aktionær, INDUS Holding AG.

 

Opdelingen af centrale krav og disses ansvarlige gennemførelse og styring i datterselskaberne, er en af INDUS-kulturens støttepiller. Desuden satser vi på en fælles forståelse for værdier samt risikominimering for at opnå en bæredygtig udvikling af virksomheden.

Rapporteringssystemet „SpeakUp” skaber ved hjælp af en for alle tilgængelig og klart defineret struktur for rapporteringen og eskaleringsprocessen ekstra tillid og sikkerhed, når der skal gøres opmærksom på fejl eller forsømmelser. Herved sikres gruppens bæredygtige succes og skader afværges.

Her finder du fortrolighedsoplysninger for informanten (på engelsk) og involverede parter (på engelsk).

Rapporteringssystemet "SpeakUp" er tilgængeligt på en sikker, ekstern server.

Offentlige kanaler er også tilgængelige.

Dokumenter om "SpeakUp"

Ledetråd
Ofte stillede spørgsmål og svar (FAQs)
bottom of page