top of page
Menü

Databeskyttelseserklæring

§ 1 Oplysninger om indsamling af personlige oplysninger

(1) Nedenstående oplyser vi om indsamling af personlige oplysninger ved brug på vores website. Personoplysninger er alle data, som relaterer til dig som person, fx navn, adresse, e-mailadresser og brugeradfærd.

(2) Ansvarlig iht. EU-forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (Generel forordning om databeskyttelse, GDPR) art. 4 afsnit. 7:

Rolko Kohlgrüber GmbH
Industriestr. 14 - 16
D-33829 Borgholzhausen

Tlf.:       +49 (0) 5425 9402-0 
Fax:       +49 (0) 5425 9402-20
E-mail:   info@rolko.com

 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige under privacy@rolko.com eller via brev med tilføjelsen "den databeskyttelses bemyndige ansvarlige" i ovennævnte adresse. Databeskyttelsesansvarlig for den virksomheden er:

SaphirIT GmbH
adm. direktør: Frank W. Stroot, advokat, databeskyttelsesansvarlig (TÜV)
Sutthauser Straße 285
49080 Osnabrück

Tyskland

E-mail: datenschutz@saphirit.de
Internet: https://www.saphirit.de

(3) Når du tager kontakt til os via e-mail, gemmer vi de oplysninger, vi modtage fra dig (din e-mailadresse, evt. dit navn og dit telefonnummer) for at kunne besvare dine spørgsmål. Vi sletter de data, der opstår i den forbindelse eller vi begrænser deres behandling, såfremt der foreligger lovforskrifter med henblik på opbevaring.

 

(4) Hvis vi samarbejder med serviceydere med henblik på enkelte funktioner i vores tilbud eller ønsker at anvende dine data med henblik på reklamer, vil vi nedenstående oplyse dig detaljeret om de pågældende handlinger. Her henviser vi også til de fastlagte kriterier for opbevaringsperioden.

 

§ 2 Dine rettigheder

(1) I forhold til os har du følgende rettigheder med henblik på de pågældende personoplysninger i forhold til os:

 • Retten til oplysning,

 • Retten til rettelser eller sletning,

 • Retten til begrænsning af behandlingen,

 • Retten til indsigelse mod behandling,

 • Retten til overførsel af data.

 

(2) Desuden er du berettiget til at klage mod behandlingen af dine personoplysninger hos en datasikkerheds-opsynsmyndighed.

 

§ 3 Indsamling af personrelaterede data ved besøg af vores website

(1) Hvis du kun vil benytte websitet til information, hvis du altså ikke registrerer dig eller sender oplysninger til os på anden måde, indsamler vi kun de personoplysninger, din browser sender til vores server (server-logfiler). Hvis du besøger vores website, indsamler vi følgende data, der er teknisk nødvendige for os for at vise vores website og for at sikre websitets stabilitet og sikkerhed (retsgrundlag er GDPS, art. 6 stk. 1nr. 1 lit. f):

 • IP-adresse

 • Dato og klokkeslæt for den pågældende forespørgsel

 • Tidszoneforskel ift. Greenwich Mean Time (GMT)

 • Anmodningens indhold (konkret side)

 • Adgangsstatus/HTTP-statuskode

 • Overført datamængde

 • Website, hvorfra anmodningen stammer

 • Browser

 • Styresystemet og dets overflade

 • Browserversionens sprog og version.

(2) Ud over de ovennævnte data, gemmes cookies på din computer, når du bruger vores website. Cookies er små tekstfiler, der på harddisken er allokeret til den browser, du benytter, og som forsyner den, der sætter cookies (i dette tilfælde os) med visse oplysninger. Cookies kan ikke udføre programmer, eller overføre virus til din computer. De anvendes til at gøre internetudbuddet generelt mere brugervenligt og effektivt.

 

(3) Brug af cookies:

 

 Dette website bruger følgende 2 typer cookies, hvis omfang og funktion forklares i det nedenstående:

 • Transiente cookies (hertil a)

 • Persistente cookies (hertil b).

a. Transiente cookies slettes automatisk, når du lukker browseren. Det er især session-cookies. Disse gemmer en såkaldt sessions-ID, som kan bruges til at allokere forskellige forespørgsler fra din browser til den fælles session. På denne måde genkendes din computer, når du vender tilbage til vores website. Session-cookies slettes, når du logger af eller lukker din browser.

b. Persistente cookies slettes automatisk efter et fast tidsrum, der kan være forskelligt alt efter cookie. Du kan altid slette cookies i din browsers sikkerhedsindstillinger.

Du kan konfigurere dine browser-indstilling i henhold til dine ønsker og f.eks. afvise at modtage tredjeparts-cookies. Vi gør opmærksom på, at du i så fald eventuelt ikke kan benytte alle funktioner af dette website.

​Når du besøger vores websted, informeres du om brugen af cookies til analyseformål og vi indhenter din accept til forarbejdningen af de personoplysninger, vi anvender. I den forbindelse henviser vi også til databeskyttelseserklæringen.

§ 4 Yderligere funktioner og tilbud på vores website

(1) Ud over brugen af vores website tilbyder vi visse ydelser, du kan bruge, hvis du er interesseret. I den forbindelse skal du som regel angive yderligere personoplysninger, som vi anvender til at kunne udføre den pågældende ydelse og som er underlagt de ovennævnte principper vedr. databehandlingen.

 

(2) Til forarbejdning af dine data samarbejder vi delvist med eksterne serviceydere. Disse er udvalgt og bemyndiget omhyggeligt, er bundet til vores instrukser og kontrolleres regelmæssigt.

 

(3) Desuden kan vi videregive personlige oplysninger til tredjepart, hvis vi tilbyder deltagelse i aktioner, konkurrencer, aftaler eller andre ydelser sammen med partnere. Du vil få nærmere oplysninger herom når du angiver dine personlige oplysninger eller nedenstående i tilbuddets beskrivelse.

 

(4) Såfremt vores serviceyder eller partner er bosat i et land uden for det Europæiske Økonomiske Fælleskab (EØF) oplyser vi dig i tilbuddets beskrivelse om følgerne af dette.

 

§ 5 Indsigelser mod eller tilbagekaldelse af samtykke vedrørende behandling af data

(1) Hvis du har givet os lov til at forarbejde dine data, kan du altid tilbagekalde dit samtykke. En sådan indsigelse påvirker muligheden for at forarbejde dine personoplysninger, efter du har fremsat den over for os.

 

(2) Såfremt vi ved forarbejdningen af dine personoplysninger støtter os på en afvejning af interesser, kan du modsige forarbejdningen. Dette er tilfældet, når forarbejdningen især ikke er nødvendig for at opfylde en aftale med dig, hvilket vi vil forklare i den nedenstående beskrivelse. Når du vil formulere en sådan modsigelse, beder vi dig om at begrunde, hvorfor du ønsker at vi ikke længere forarbejder dine personoplysninger. Ved en begrundet modsigelse undersøger vi sagen, og enten vil vi indstille databehandlingen eller tilpasse dem eller informere dig om de præceptive beskyttelsesårsager, som får os til at fortsætte forarbejdningen.

 

(3) Du kan selvfølgelig altid modsige forarbejdningen af dine personoplysninger til reklameformål og dataanalyse. Du kan fremsætte din indsigelse mod reklamer under følgende kontaktdata: E-mail:  eller de kontaktdata, der er angivet under § 1, stk. 2.

 

§ 6 Databeskyttelse ved jobansøgninger eller i udvælgelse af medarbejdere

Den dataansvarlige indsamler og forarbejder ansøgeres personoplysninger med det formål at afvikle jobansøgningsprocessen. Forarbejdningen kan også ske elektronisk. Dette er især tilfældet, når en ansøger sender de pågældende ansøgningsdokumenter elektronisk f.eks. via e-mail eller en webformular, der findes på websitet, til den person, der er ansvarlig for forarbejdningen. Slutter den ansvarlige for forarbejdningen en ansættelseskontrakt med ansøgeren, gemmes de modtagne data for at afvikle ansættelsesforholdet under overholdelse af lovforskrifterne. Hvis den ansvarlige for forarbejdningen ikke indgår en ansættelsesaftale med ansøgeren, så slettes ansøgningsdokumenterne automatisk seks måneder efter at beslutningen er meddelt, såfremt en sletning ikke kolliderer med den ansvarliges andre berettigede interesser. Andre berettigede interesser i den forbindelse er f.eks. en bevispligt iht. Ligestillingsloven. Ansøgere er altid berettiget til at tilbagekalde samtykket til behandlingen. Her gælder GDPR, art 88 § 26 tysk databeskyttelseslov.

 

§ 7 Inkorporering af Google Maps

(1) På dette website gør vi brug af Google Maps tilbud. Det sætter os i stand til at kunne vise interaktive kort direkte på webstedet og tillader en komfortabel brug af kortfunktionen.

 

(2) Når du besøger vores websted, informeres Google om at du har besøgt den pågældende side på vores website. Desuden overføres de data, der er angivet under § 3 i denne erklæring. Dette sker uafhængig af, om Google stiller en brugerkonto til rådighed, som du har brugt til at logge på, eller om der står ingen brugerkonto til rådighed. Hvis du er logget på YouTube, allokeres dine data direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker denne allokering med din profil hos Google, skal du logge af inden du aktiverer knappen. Google gemmer dine data som brugsprofiler og bruger dem til reklame, markedsundersøgelser og/eller den behovsorienterede udformning af sit website. En sådan analyse sker især (selv for ikke tilmeldte brugere) for at målrette reklamer og for at informere andre bruger i det sociale netværk om dine aktiviteter på vores website. Du har retten til at modsige en dannelse af disse brugerprofiler. Du skal kontakte Google for at gøre dette.

 

(3) Yderligere oplysninger om dataindsamlingens formål og omfang samt behandling af data, udført af plug-in-udbyderen findes i udbyderens databekyttelseserklæringer. Her findes desuden yderligere oplysninger om dine rettigheder i den forbindelse samt indstillingsmuligheder til beskyttelse af privatlivets fred. https://policies.google.com/privacy?hl=da Google bearbejder dine data også i USA og har tilsluttet sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

§ 8 Inkorporering af Google Analytics

(1) Dette website bruger Google Analytics, en webanalyseservice fra Google Inc. („Google“). Google Analytics anvender såkaldte "cookies", tekstfiler, som gemmes på din computer og som tillader en analyse af din brug af websitet. De oplysninger om din brug af websitet, som genereres af cookies, overføres som regel til en Google-ejet server i USA og gemmes der. Ved aktivering af IP-anonymisering på dette website, forkorter Google dog din IP-adresse forinden den bruges inden for medlemslandene i den Europæiske Union eller andre stater, der har tilsluttet dig aftalen om det Europæiske Økonomiske Område. Kun undtagelsesvist overføres hele IP-adressen til en server i USA og forkortes der. Efter ordre fra denne websites ejer benytter Google disse oplysninger til at analysere din brug af websitet for at fremstille rapporter om website-aktiviteter og for at tilvejebringe yderligere serviceydelser over for websitets ejer i forbindelse med brugen af websitet og internettet.

 

(2) Den IP-adresse, der inden for Google Analytics overføres af din browser, sammenknyttes ikke med andre data fra Google.

 

(3) Med en tilsvarende indstilling af din browser-software kan du forhindre at cookies gemmes; vi henviser dog til, at du i så fald eventuelt ikke kan anvende alle funktioner af dette website. Derudover kan du forhindre at data, der er genereret af cookien og relaterer til brugen af websitet (inkl. din IP-adresse) registreres hos Google samt at de forhindres at disse data forarbejdes af Google, ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængelig under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

(4) Dette website anvender Google Analytics med udvidelsen "_anonymizeIp()". Der videreforarbejdes IP i forkortet form. Dette udelukker at dataene kan tilordnes til en person. Såfremt de indsamlede data kan relateres til en person, udelukkes denne omgående, og de personrelaterede data slettes omgående.

 

(5) Vi anvender Google Analytics for at analysere brugen af vores website og forbedre den løbende. Ved hjælp af de indvundne statistikker kan vi forbedre vores udbud og gøre det mere interessant for dig som bruger. Undtagelsesvist, når de personrelaterede data overføres til USA, har Google forpligtet sig at overholde EU_US- Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Retsgrundlaget for brugen af Google Analytics er persondataforordningen.2, art. 6 st. 1 s. 1 lit. f

 

(6) Oplysninger fra tredjepart: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Brugsvilkår: https://www.google.com/analytics/terms/dk.html. Oversigt over databeskyttelse, samt databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=da

§ 9 Inkorporering af YouTube-videoer

(1) Vi har inkorporeret YouTube-videoer i vores online-udbud, disse er gemt på http://www.youtube.com og kan afspilles direkte fra vores website. Disse er alle integreret i "udvidet databeskyttelses-funktionen", dvs. at der ikke overføres data om dig som bruger til YouTube, hvis du ikke afspiller videoerne. Først når du afspiller videoer, overføres de data, der er nævnt i afsnit 2. Vi har ingen indflydelse til denne dataoverførsel.

 

(2) Når du besøger vores websted, informeres YouTube om at du har besøgt den pågældende side på vores website. Desuden overføres de data, der er angivet under § 3 i denne erklæring. Dette sker uafhængig af, om YouTube stiller en brugerkonto til rådighed, som du har brugt til at logge på, eller om der står ingen brugerkonto til rådighed. Hvis du er logget på Google, allokeres dine data direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker denne allokering med din profil hos YouTube, skal du logge af inden du aktiverer knappen. YouTube gemmer dine data som brugsprofiler og bruger dem til reklame, markedsundersøgelser og/eller den behovsorienterede udformning af sit website. En sådan analyse sker især (selv for ikke tilmeldte brugere) for at målrette reklamer og for at informere andre bruger i det sociale netværk om dine aktiviteter på vores website. Du har retten til at modsige en dannelse af disse brugerprofiler. Du skal kontakte YouTube for at gøre dette.

(3) Yderligere oplysninger om dataindsamlingens formål og omfang samt behandling af data, udført af YouTube findes i Databeskyttelseserklæringen. Her findes desuden yderligere oplysninger om dine rettigheder og indstillingsmuligheder til beskyttelse af privatlivets fred. https://policies.google.com/privacy?hl=da. Google bearbejder dine data også i USA og er underlagt EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

§ 10 Online-bestilling

(1) Hvis du vil bruge vores system for online-bestillinger, er det nødvendigt for indgåelse af aftalen, at du angiver de persondata, som vi har brug for at afvikle din bestilling.

Desuden kan vi anvende de modtagne data for at informere dig om flere spændende produkter i vores produktportefølje eller at sende e-mails til med tekniske informationer til dig.

 

(2) Pga. handels- og skatteretslige love er vi forpligtet til at opbevare dine adresse-, betalings- og bestillingsdata i en periode på ti år. Dog foretager vi efter (to år) en begrænsning af forarbejdningen, dvs. dine data anvendes kun til at overholde lovkravene.

§ 11 Henvisning til tredjeparts websider (links)

Hvis du fra vores websites via links har adgang til tredjeparts internetsider, gør vi opmærksom på at vi ikke har indflydelse på indhold og udformning af disse tredjeparts sider og derfor afviser ethvert ansvar for deres lovlighed, korrekthed og fuldstændighed. Links har kun til formål at lette vore kunders adgang til tredjeparts oplysninger. Vi gør udtrykkeligt opmærksom på at vi derved ikke tilslutter os det indhold, der stilles til rådighed af tredjepart. Bemærk databeskyttelses- og juridiske oplysninger på tredjeparts internetsider.

 

§ 12 Henvisning vedrørende personer under 16 år

Vores website henvender sig ikke til børn under 16 år, og vi vil ikke med vilje indsamle og anvende personlige oplysninger om børn under 16 år, eller stille dem til rådighed for andre eller forarbejde dem i enhver anden form.

Derfor beder vi personer under 16 år at undlade at stille personoplysninger (fx. navn, adresse og e-mailadresse) til rådighed. Hvis du er under 16 år, og henvender dig hvor det er nødvendigt at stille dine personoplysninger til rådighed, bør du bede dine forældre eller en anden bemyndiget voksen om at gøre det for dig.

§ 13 Ændring af denne erklæring

Fra tid til anden vil vi eventuelt foretage ændringer i denne databeskyttelseserklæring. Så snart vi foretager væsentlige ændringer i denne databeskyttelseserklæring og den måde, hvorpå vi anvender dine personlige oplysninger, vil vi offentliggøre disse ændringer på denne side og vi vil gøre vores bedste for at oplyse dig om alle væsentlige ændringer. Kontroller derfor vores datasikkerhedsretningslinje regelmæssigt.

Udgave: November 2018

bottom of page